trekkersvis II | SWG - De Belgische StrandWerkGroep

trekkersvis II

Forums: 

Op 17 december 2006 ter hoogte van de militaire camping op het strand van Lombardsijde lag er eveneens een trekkersvis [i:1913691bc9] Balistes carolinensis.[/i:1913691bc9]
Voor de vogelliefhebbers : tussen de Ijzermonding en St laureins hebben wij bij de maandelijkse kadavertelling 3 dode adulte zeekoeten, 1 rotte Noordse Stormvogel en 1 1° jaars Jan van Gent en 1 denk ik 100 jarige Jan van Gent gevonden.
Dominique Verbeke & Franky Bauwens