Een WE tussen Boulogne en Calais | SWG - De Belgische StrandWerkGroep

Een WE tussen Boulogne en Calais

Forums: 

Leffinge 14 maart 2005

Een WE tussen Boulogne en Calais.

Op 13 en 14 maart 2005 ben ik even gaan uitblazen in voorgenoemde regio.

Als natuurvriend kon ik het niet laten om een en ander neer te schrijven.

De eerste dag heb ik tijdens de wandeling van Pointe aux Oies naar Ambleteuse volgende kadavers op het strand gevonden:

-1 bruinvis lengte ongeveer 1m20
-3 zeekoeten
-1 Noordse stormvogel
-1 alk
-1 drieteen meeuw

De tweede dag tijdens de wandeling van Wissant richting Noord:
-1 hondshaai van ongeveer 40 cm
-1 Noordse stormvogel
-3 alken
-1 aalscholver
-2 zeekoeten
-1 grote mantelmeeuw
-1 z/alk

Wat ik ook nog opgemerkt heb zijn de grote aantallen levende purperslakken en de massale levende aanspoesels van de Amerikaanse zwaardschede te Wimereux.

Wat mij wel verwonderde zijn het aantal kadavers op dit tijdstip en over een relatief kleine afstand.

Mijn verbazing was dan ook groot toen ik op maandag 14 maart 2005 vogelkadavers registreerde tussen St Laureins en de Ijzermonding en er zomaar eventjes 12 telde.
Ik had intussen van een andere teller vernomen dat het deze winter een flauw (!) seizoen was. Blijkbaar zijn er midden maart wel kadavers aangespoeld. Overal?

Vriendelijke groeten

Franky Bauwens